D.C.M. Ján Majerik

Vybavenie servisu

Všetky testovacie zariadenia nášho servisu sú pravidelne kalibrované spoločnosťou Bosch, vďaka čomu poskytujú presné merané hodnoty. Pri testovaní používame testovaciu kvapalinu DIVINOL CAF 2928V3, ktorá spĺňa normu ISO 4113-CV-AW, odporúčanú spoločnosťou Bosch v rámci garančných opráv.  Výsledkom testovania je skúšobný protokol s nameranými hodnotami, ktorý je odovzdaný priamo zákazníkovi.

Bosch DCI 700

Najnovšie testovacie zariadenie Bosch na štyri kusy vstrekovačov CRI/CRIN do systémového tlaku 2500 barov, ktoré umožňuje test najmodernejších vstrekovačov používaných v súčasných vozidlách.

Bosch EPS 708

Naše druhé najnovšie testovacie zariadenie Bosch EPS 708, je určené pre vysokotlakové čerpadlá typu CP1, CP3 a CP4 a elektromagnetické a piezoelektrické vstrekovače Common rail všetkých typov CRI/CRIN do systémového tlaku 2500 barov.

Bosch EPS 815

Najuniverzálnejšie testovacie zariadenie nášho servisu je zariadenie Bosch EPS 815, ktoré slúži na kontrolu a nastavenie vstrekovacích čerpadiel a vstrekovačov. Zariadenie je určené pre radové, rotačné a common rail čerpadlá a vstrekovače CRI/CRIN do systémového tlaku 1800 barov. Zariadenie súčasne umožňuje kontrolu a opravu axiálnych a radiálnych čerpadiel typu VP 29/30 a VP44.

Bosch EPS 711

Plne mechanická stolica EPS 711, ktorá slúži na nastavenie a kontrolu rotačných a radových čerpadiel, umožňuje merať čerpadlá až do 12 valcov, na čo slúžia dve sady kalibrovaných odmerných valcov. Súčasťou zariadenia je aj externé zariadenie Bosch EPS 865 na ovládanie elektronických rotačných čerpadiel so systémom EDC a Zexel MC-01.

Bosch EPS 200

Univerzálne testovacie zariadenie Bosch – EPS 200 na jeden kus CRI/CRIN common rail všetkých značiek alebo DHK 1 a 2 pružinových vstrekovačov do systémového tlaku 1800 barov.

Carbon Zapp GS4

Od novembra 2023 sme rozšírili naše portfólio poskytovaných služieb o čistenie, testovanie a opravu benzínových vstrekovačov. Zariadenie na 4 kusy benzínových vstrekovačov disponuje kalibrovanými odmernými valcami na meranie objemu, prietoku a lúča vstrekovača. Súčasťou testovania je aj spätný preplach vstrekovača, používaný na odstránenie nečistôt, ktoré zostali v tele vstrekovača po čistení v ultrazvuku. Výsledkom testovania je protokol s nameranými hodnotami pred čistením a po čistení.